BENDROSIOS SĄLYGOS

Prenumeratos programa


Šiose Bendrosiose sąlygose (toliau – „Sąlygos“) pristatomos „Fairown“ platformos ir „Fairown“ paslaugų, kurios apibrėžtos toliau, naudojimo taisyklės. Užsiregistravę „Fairown“ platformoje arba naudodami „Fairown“ paslaugas, Jūs sutinkate su toliau išdėstytomis sąlygomis.


 1. Kas mes esame?

  Bendrovė „Fairown Finance OÜ“, įmonės kodas 14469114, ir bendrovė „Fairown Renewal OÜ“, įmonės kodas 16546600, kurių buveinė registruota Laeva 2, Taline, Estijoje (toliau – „Fairown“ arba „mes“, „mūsų“, „mums“ ir pan.), siūlo prenumeratos platformą ir susijusias paslaugas. „Fairown“ sudaro sąlygas prekybininkams parduoti savo produktus ir teikia prenumeratos programą vartotojams.


 2. Kaip su mumis susisiekti?

  Su mumis galite susisiekti el. paštu [email protected]. Mūsų kontaktinė informacija taip pat pateikta interneto svetainėje www.fairown.com.


 3. Apibrėžtys

  1. „Fairown“ platforma – „Fairown“ siūlomas technologinis sprendimas, sudarantis sąlygas prekybininkams ir Pardavėjams parduoti savo produktus klientams naudojant prenumeratos programą.

  2. „Fairown“ svetainė – mūsų interneto svetainė, įskaitant interneto svetainę www.fairown.com, kurioje mes teikiame Paslaugas, bet ja neapsiribojant.

  3. Paslaugos – visi mūsų siūlomi produktai, paslaugos, turinys, savybės, technologija ar funkcinės galimybės.

  4. Klientas – suaugęs fizinis asmuo, kuris sutinka su šiomis Sąlygomis ir naudoja „Fairown“ produktus ir paslaugas.

  5. Pardavėjas – ūkio subjektas, sudarantis pardavimo sutartį su Klientu ir parduodantis Kliento pasirinktą Paketą.

  6. Paketas – pasiūlymas kartu parduoti Produktą (-us) per Prenumeratos programą už visą pasiūlyme nurodytą sumą, nurodant Produktų kainą ir Prenumeratos programą.

  7. Produktai – produktai, kuriems taikoma Prenumeratos programa ir kuriuos siūlo Pardavėjas.

  8. „Inbank“ – bankas, teikiantis vartojimo paskolą Klientui, nusprendusiam įsigyti Paketą.

  9. Atnaujinimas – Kliento teisė grąžinti Produktą arba Paketą atnaujinimo laikotarpiu ir pasirinkti naują Produktą arba Paketą naudojantis Prenumeratos paslauga.

  10. Atnaujinimo laikotarpis – laikotarpis, kuris trunka 24 arba 36 mėnesius nuo Produktų pirminio pardavimo taikant Prenumeratos programą datos. Atnaujinimo laikotarpiu Klientas turi teisę atnaujinti Paketus naudodamas Prenumeratos programą. Atnaujinimo laikotarpis taikomas tik jei Klientas nusprendžia įsigyti Produktą (-us) naudodamas Prenumeratos programą.

  11. Prenumeratos programa – programa, kurią sudaro Kliento ir „Inbank“ pasirašyta pirkimo išsimokėtinai paskolos sutartis, kad Klientas galėtų įsigyti Paketą iš Pardavėjo, ir įgaliotojo Likutinės vertės teikėjo (žr. toliau) įsipareigojimas įsigyti Produktą (-us) pasibaigus Atnaujinimo laikotarpiui.

  12. Išpirkimas – pardavimo sutartis, sudaryta pagal šabloną (žr. šių Sąlygų 1 priedą), pagal kurią Ūkio subjektas privalo išpirkti Produktą iš Kliento atnaujinimo laikotarpiu už kainos ekvivalentą, atitinkantį likusias mėnesines įmokas, mokėtinas Produkto grąžinimo dieną, pagal pirkimo išsimokėtinai paskolos sutartį, kurią Klientas sudarė su „Inbank“ taikant Prenumeratos programą. Ūkio subjektas, vykdantis prievolę sumokėti kainos ekvivalentą, sumoka minėtas įmokas „Inbank“, taip atleidžiant Klientą nuo pareigos jas sumokėti, jei laikomasi Ūkio subjekto ir Likutinės vertės teikėjo reikalaujamų techninių sąlygų.

  13. Likutinės vertės teikėjas – „Fairown“ paskirtas subjektas arba, jei jo nėra, „Fairown“.

  14. Ūkio subjektas – subjektas, vykdantis prievolę Išpirkimo metu sumokėti likusias įmokas

   „Inbank“ už Paketą. Ūkio subjektas yra „Fairown“.

  15. Grąžinimas – Klientas, kuris naudojasi Atnaujinimo galimybe, grąžina Likutinės vertės teikėjui Produktą tokia forma ir iki tos datos, kurie nurodyti „Fairown“ atsiųstame el. laiške Atnaujinimo laikotarpiu. Grąžinimo administravimas galimas internetu, persiunčiant Produkto pakuotę, kaip nurodyta el. laiške. Pardavėjas nėra atsakingas už Grąžinimo procesą.

  16. Kliento duomenys – failai ir bet kokie kiti duomenys bei skaitmeninė informacija, kurie būtini Platformos veikimui ir „Fairown“ paslaugų teikimui, arba yra kitaip Kliento įvesti į Platformos sistemą. Dėl išsamios informacijos apie mūsų renkamus ir tvarkomus duomenis žr. mūsų Privatumo politiką.

  17. Pardavimo sutartis – Pardavėjo ir Kliento sutartis, reglamentuojanti Produkto pardavimą.

  18. Įmokos – dalinės įmokos, kurias reikia sumokėti „Inbank“ nuo tada, kai Klientas pasinaudoja Atnaujinimo galimybe. Į Įmokas neįtraukiami įsipareigojimai ir dalinės įmokos, nesumokėtos iki Atnaujinimo dienos, įskaitant palūkanas ir papildomus mokesčius.


 4. Teisinė sistema

  „Fairown“ ir Kliento teisiniai santykiai grindžiami:

  1. Bendrosiomis sąlygomis;

  2. Privatumo politika, kurioje nustatyta, kaip tvarkome visus surinktus arba mums pateiktus Jūsų asmens duomenis. Naudodami mūsų Platformą ir Paslaugas, sutinkate su tokiu duomenų tvarkymu ir patvirtinate, kad visi Jūsų pateikti duomenys yra teisingi;

  3. Slapukų politika, kurioje nustatyta, kad mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai.


 5. Kaip veikia Prenumeratos programa?

  Klientas gali įsigyti Paketą stacionarioje arba internetinėje Pardavėjo parduotuvėje. Nusprendęs įsigyti Produkto (-ų) paketą:

  • Klientas perka Produktą naudodamas „Inbank“ pirkimo išsimokėtinai parinktį. Paketo kaina

   „Inbank“ sumokama lygiomis mėnesinėmis įmokomis.

  • Paskolos terminas yra fiksuotas ir Klientas negali jo keisti.

  • „Fairown“ įsipareigoja pagal šias Sąlygas išpirkti Produktą (-us) iš Kliento pasibaigus Atnaujinimo laikotarpiui (t. y. ar 24 ar 36 mėnesiams). Atnaujinimo laikotarpiu Klientas gauna el. laišką, informuojantį apie Atnaujinimo teisę.

  • Pradinis Atnaujinimo laikotarpis. Atnaujinimo laikotarpiu Klientas gauna el. laišką, informuojantį apie Atnaujinimo teisę, galiojančią 14 dienų. Jei Klientas pasirenka šią galimybę, Klientas grąžina Produktą, o „Fairown“ už Klientą sumoka „Inbank“ paskolos sutartyje numatytą galutinių Įmokų sumą vienu mokėjimu. Atnaujinimo sąlygos pradiniu Atnaujinimo laikotarpiu buvo sutartos ir nustatytos, kai Klientas įsigijo Produktą.

  • Klientas taip pat gali pasinaudoti Atnaujinimo galimybe bet kuriuo metu, jau pasibaigus pradiniam Atnaujinimo laikotarpiui. Tokiu atveju „Fairown“ sutinka grąžinti Kliento paskolos sutartyje numatytą galutinių Įmokų sumą. Ji apskaičiuojama tą mėnesį, kurį Klientas inicijuoja Atnaujinimo procesą. Jei Klientas inicijuoja Atnaujinimo procesą sutarties 28-ąjį mėnesį,

   „Fairown“ grąžina Įmokas už laikotarpį, kuris lygus iš viso finansavimo laikotarpio atėmus 28 mėnesius.

  • Jei Klientas nusprendžia nenaudoti Atnaujinimo galimybės ir nori pasilikti esamą Produktą, jis toliau moka mėnesines įmokas „Inbank“ iki visiško Produkto apmokėjimo. Paskolos laikotarpis ir bendra paskolos suma nurodyti produktų krepšelyje ir „Inbank“ paskolos sutartyje.


 6. Apsipirkimas parduotuvėje

  Norėdamas įsigyti Produkto (-ų) paketą, Klientas kreipiasi į „Inbank“ dėl pirkimo išsimokėtinai paskolos per „Fairown“ platformą (internetu arba stacionarioje parduotuvėje), kad galėtų įsigyti Produktą ir Paketą. Kai „Inbank“ teigiamai įvertina Kliento paraišką ir patvirtina paskolą, Klientas gauna pasiūlymą ir skaitmeniniu parašu pasirašo pirkimo išsimokėtinai paskolos sutartį su „Inbank“. Klientas iš Pardavėjo pasirinktu pristatymo būdu gauna Produktą (-us) ir informaciją el. paštu apie prisijungimą prie Prenumeratos programos.


 7. Mokėjimas

  Paketui įsigyti suteikiama pirkimo išsimokėtinai paskola pagal Kliento ir „Inbank“ pirkimo išsimokėtinai sutartį. Klientas sumoka „Inbank“ Paketo kainą lygiomis mėnesinėmis įmokomis mokėjimo sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis. „Inbank“ išsiunčia pirkimo išsimokėtinai sutarties dokumentą Kliento nurodytu el. pašto adresu.


 8. Produkto (-ų) nuosavybė

  Klientas įsigyja Produktus pagal Prenumeratos programą ir tampa Produkto savininku. Atnaujinimo laikotarpiu Klientas turi teisę pasinaudoti Atnaujinimo galimybe. Tam Klientas turi per 14 dienų nuo el. laiško su informacija apie paslaugos aktyvinimą gavimo patvirtinti Atnaujinimą ir grąžinti Produktą. Remiantis priėmimo ir perdavimo aktu, Produkto nuosavybė perduodama Likutinės vertės teikėjui.


 9. Atsakomybė

  Pardavėjas yra atsakingas už Produkto pardavimą Klientui. „Fairown“, kaip įgaliotasis Pardavėjo partneris, yra atskaitingas Klientui už Atnaujinimo ir grąžinimo paslaugą.

  Jeigu „Fairown“ neįvykdo Atnaujinimo prievolės, „Fairown“ atsako už padarytą žalą arba gali atlyginti Kliento nuostolius, įgyvendinant Atnaujinimo prievolę per Likutinės vertės teikėją.


 10. Produkto grąžinimas pasibaigus Atnaujinimo laikotarpiui

  24-ąjį Prenumeratos programos mėnesį Klientas el. paštu gauna „iDeal“ pranešimą apie galimybę atnaujinti Paketą ir pasiūlymą įsigyti naujus Produktus. Klientas turi atsakyti el. paštu per 14 darbo dienų, nurodydamas, ar jis nori tęsti Atnaujinimo procesą ir grąžinti esamą (-us) Produktą (-us) internetu arba parduotuvėje (jei taikoma).


  1. Grąžinimas internetu

   Jei Klientas pasirenka grąžinimo internetu parinktį, a) Klientas nurodytu pašto adresu išsiunčiama tuščia pakuotė (jei būtina) su tolesnių veiksmų nurodymais arba b) užsakomas kurjeris, kuri paima Produktą. Klientas gali grąžinti pakuotę su Produktu nemokamai.


  2. Grąžinimas parduotuvėje

   Klientas turi teisę pasirinkti Pardavėjo parduotuvę iš sąrašo, pateikto „iDeal“ atsiųstame el. laiške, ir grąžinti Produktą pasirinktoje parduotuvėje pagal el. laiške pateiktus nurodymus. Grąžinimas yra visiškai nemokamas Klientui.

   Atkreipiame dėmesį, kad ne visų kategorijų produktai gali būti grąžinami parduotuvėje. Jei nėra galimybės grąžinti Produktą parduotuvėje, tai bus nurodyta Klientui išsiųstame el. laiške.


   Atnaujinant prekes „Fairown“ siūlo grąžinti prekes tik Lietuvos (įskaitant bent vieną nemokamą grąžinimo būdą). Klientas taip pat gali grąžinti gaminį ir ne iš Lietuvos, atsiųsdamas el. laišką adresu [email protected] ir nurodydamas adresą, iš kurio pageidauja grąžinti gaminį. Šiuo atveju Klientas yra atsakingas už gaminio grąžinimo, transportavimo ir siuntimo išlaidas.


 11. Produkto (-ų) atnaujinimo techninės sąlygos

  Naudodamasis Atnaujinimo teise, Klientas privalo grąžinti geros darbinės būklės Produktą, kaip toliau nurodyta (žr. atitinkamas produkto kategorijas):


 12. Bendrieji reikalavimai

  Šie reikalavimai taikomi visiems produktams:


  Prietaisas negali būti pamestas arba pranešta, kad jis pavogtas.

  Prietaisas neturi būti užblokuotas arba užrakintas „iCloud“.

  Visi pagal „SmartDeal“ įsigyto originalaus produkto komponentai turi būti grąžinti geros būklės, atitinkančios patikrinimo sąlygas; jų negalima sugadinti ar pamesti. SVARBU. Taikoma produktams, įsigytiems po 2022-08-01 – siekiant užtikrinti visišką likutinės vertės mokėjimo prievolę, būtina grąžinti visus kartu su pirminiu produktu gautus priedus.

  Visus prietaisų remonto darbus turi atlikti „iDeal“, o visi pakeisti priedai turi būti originalūs „Apple“ produktai.

  Prietaisas turi būti paruoštas grąžinti pagal nurodymus, gautus jį atnaujinant, ir supakuotas į tinkamą pakuotę (pageidautina originalią), siekiant išvengti pažeidimų transportuojant.

  Kai grąžintas prietaisas pakeičiamas pagal Atnaujinimo programą ir „Fairown“ sumoka likutinės vertės įmoką bankui arba jei Produktas nevisiškai atitinka reikalavimus ir Klientas priėmė pasiūlymą dėl perskaičiuotos Produkto rinkos vertės, jis tampa „Fairown“ nuosavybe ir jo susigrąžinti nebeįmanoma.


 13. Konkrečiai kategorijai taikomi reikalavimai


  „iPhone“

  1. Visi prietaiso komponentai turi būti savo vietoje. Jis turi būti visiškai veikiantis, įskaitant klavišus, mygtukus, prievadus, kamerą ir visas ekrano funkcijas, atspindinčias aparatinės ir programinės įrangos integravimą, pvz., lietimo komandos, didelis atnaujinimo dažnis ir „Apple True Tone“ funkcija.

  2. Prietaisas nėra fiziškai pažeistas, įskaitant vandens sukeltų pažeidimus.

  3. Prietaisas turi būti visiškai veikiantis.

  4. Įkrovimo stotelė yra nepažeista.

  5. Turi būti įmanoma prietaisą pradėti krauti ir tinkamai įkrauti.

  6. Veikia visos prietaiso funkcijos.

  7. Prietaiso ekranas nepažeistas.

  8. Prietaiso įrangos serijos numeris (ESN) turi būti įskaitomas, parengtas aktyvinti ir suderinamas su aparatine ir programine įranga. Įrangos serijos numeriai gali būti žymimi raidėmis IMEI, SN, ESN ir pan.

  9. Funkcija „Find My“ yra išjungta.

  10. Prietaisas negali būti suremontuotas neįgaliotų šalių.

  11. Galimi „iPhone“ įprasto susidėvėjimo požymiai.

  „iPad“

  1. Visi prietaiso komponentai turi būti savo vietoje. Jis turi būti visiškai veikiantis, įskaitant klavišus, mygtukus, prievadus, kamerą ir visas ekrano funkcijas, atspindinčias aparatinės ir programinės įrangos integravimą, pvz., lietimo komandos, didelis atnaujinimo dažnis ir „Apple True Tone“ funkcija.

  2. Prietaisas nėra fiziškai pažeistas, įskaitant vandens sukeltų pažeidimus.

  3. Prietaisas turi būti visiškai veikiantis.

  4. Įkrovimo stotelė yra nepažeista.

  5. Turi būti įmanoma prietaisą pradėti krauti ir tinkamai įkrauti.

  6. Veikia visos prietaiso funkcijos.

  7. Prietaiso ekranas nepažeistas.

  8. Prietaiso įrangos serijos numeris (ESN) turi būti įskaitomas, parengtas aktyvinti ir suderinamas su aparatine ir programine įranga. Įrangos serijos numeriai gali būti žymimi raidėmis IMEI, SN, ESN ir pan.

  9. Funkcija „Find My“ yra išjungta.

  10. Prietaisas negali būti suremontuotas neįgaliotų šalių.

  11. Galimi „iPad“ įprasto susidėvėjimo požymiai.

  „MacBook“ (nešiojamieji kompiuteriai)

  1. Visi prietaiso komponentai turi būti savo vietoje. Jis turi būti visiškai veikiantis, įskaitant klavišus, mygtukus, prievadus, kamerą ir visas ekrano funkcijas, atspindinčias aparatinės ir programinės įrangos integravimą, pvz., lietimo komandos, didelis atnaujinimo dažnis ir „Apple True Tone“ funkcija.

  2. Prietaisas nėra fiziškai pažeistas, įskaitant vandens sukeltų pažeidimus.

  3. Prietaisas turi būti visiškai veikiantis.

  4. Įkrovimo stotelė yra nepažeista.

  5. Turi būti įmanoma prietaisą pradėti krauti ir tinkamai įkrauti.

  6. Veikia visos prietaiso funkcijos.

  7. Prietaiso ekranas nepažeistas.

  8. Prietaiso įrangos serijos numeris (ESN) turi būti įskaitomas, parengtas aktyvinti ir suderinamas su aparatine ir programine įranga. Įrangos serijos numeriai gali būti žymimi raidėmis IMEI, SN, ESN ir pan.

  9. Funkcija „Find My“ yra išjungta.

  10. Prietaisas negali būti suremontuotas neįgaliotų šalių.

  11. Galimi „MacBook“ įprasto susidėvėjimo požymiai.

  „iMac“

  1. Visi prietaiso komponentai turi būti savo vietoje. Jis turi būti visiškai veikiantis, įskaitant klavišus, mygtukus, prievadus, kamerą ir visas ekrano funkcijas, atspindinčias aparatinės ir programinės įrangos integravimą, pvz., lietimo komandos, didelis atnaujinimo dažnis ir „Apple True Tone“ funkcija.

  2. Prietaisas nėra fiziškai pažeistas, įskaitant vandens sukeltų pažeidimus.

  3. Prietaisas turi būti visiškai veikiantis.

  4. Įkrovimo stotelė yra nepažeista.

  5. Turi būti įmanoma prietaisą pradėti krauti ir tinkamai įkrauti.

  6. Veikia visos prietaiso funkcijos.

  7. Prietaiso ekranas nepažeistas.

  8. Prietaiso įrangos serijos numeris (ESN) turi būti įskaitomas, parengtas aktyvinti ir suderinamas su aparatine ir programine įranga. Įrangos serijos numeriai gali būti žymimi raidėmis IMEI, SN, ESN ir pan.

  9. Funkcija „Find My“ yra išjungta.

  10. Prietaisas negali būti suremontuotas neįgaliotų šalių.

  11. Galimi „iMac“ įprasto susidėvėjimo požymiai.

  „Apple“ laikrodis

  1. Visi prietaiso komponentai Prietaisas turi būti visiškai veikiantis, negali būti programinės ar aparatinės įrangos gedimų, jį turi būti galima įjungti, sujungti ir tinkamai įkrauti.

  2. Galimi tik įprasto susidėvėjimo požymiai, t. y. jokių fizinių pažeidimų, vandens padarytų pažeidimų, ekrano dėmių ar įtrūkimų, gilių prietaiso įbrėžimų, įskaitant ekrano nudegimo ženklus, neaiškius vaizdus, spalvos pokyčius, blyškius atspalvius ar vaizdų saugojimą.

  3. Prietaisas turi būti visiškai veikiantis.

  4. Įkrovimo stotelė yra nepažeista.

  5. Prietaisas turi būti su akumuliatoriumi ir visomis kitomis dalimis.

  6. Veikia visos prietaiso funkcijos.

  7. Prietaiso gamykliniai parametrai turi būti nustatyti iš naujo ir jame gali nebūti programinės įrangos ar asmeninių kodų užraktų. Duomenys turi būti pašalinti, pvz., „iCloud“.

  8. Funkcija „Find My“ yra išjungta.

  9. Prietaisas negali būti suremontuotas neįgaliotų šalių. • Tikrinimas ir vertinimas

  Galimi scenarijai:

  1. Prietaiso Likutinės vertės teikėjo atlikto patikrinimo rezultatai gali būti teigiami arba neigiami.

   1. Teigiamas patikrinimo rezultatas reiškia, kad prietaisas atitinka visus reikalavimus. Po Likutinės vertės teikėjo atlikto patikrinimo ir paskesnio „iDeal“ patikrinimo Klientas gauna el. laišką su Atnaujinimo patvirtinimu, t. y. informacija apie naujo Produkto pirkimą ir likusių įmokų ekvivalento grąžinimą pagal Kliento ir „Inbank“ pirkimo išsimokėtinai sutartį.

   2. Neigiamas patikrinimo rezultatas reiškia, kad prietaisas neatitinka nustatytų reikalavimų (žr. 11 punkto reikalavimus). Taip gali atsitikti, pvz., jei grąžintas ne tas prietaisas, prietaisas buvo pavogtas arba jo pažeidimai viršija įprasto susidėvėjimo požymius, t. y. įtrūkęs ekranas, įkrovimo prievadas pažeistas ir pan. Neigiamo Produkto patikrinimo rezultato atveju „iDeal“ el. paštu siunčia Klientui informaciją apie atsisakymo atnaujinti Produktą priežastis.


  2. Priklausomai nuo atsisakymo atnaujinti Produktą priežasties,

   1. Produktas grąžinamas Klientui nurodytu adresu arba Klientas atsiima jį parduotuvėje, pasilieka Produktą ir toliau moka mėnesines įmokas iki paskolos laikotarpio pabaigos arba

   2. jei grąžinto Produkto vertė yra mažesnė už likutinę vertę, nes Produkto pažeidimai viršija įprasto susidėvėjimo požymius, nustatyti neesminiai prietaiso pažeidimai ar jame trūksta kai kurių dalių arba jei Klientas nesilaikė grąžinimo nurodymų, „Fairown“ turi teisę iš naujo įvertinti Produktą ir nustatyti naują rinkos vertę. Jei Klientas sutinka su nauju įvertinimu, „Fairown“ sumoka „Inbank“ įmokas pagal naują rinkos vertę. Šio scenarijaus atveju Klientui gali tekti prievolė sumokėti papildomą įmoką „Inbank“. Klientas taip pat turi galimybę pasilikti Produktą ir mokėti mėnesines įmokas iki paskolos laikotarpio pabaigos.


  3. Jei patikrinimo rezultatas neigiamas, Klientas visada turi teisę jį apskųsti. Be to, jei Klientas nesutinka su naujai nustatyta rinkos verte, jis gali prašyti trečiosios šalies atlikti tik įprasto susidėvėjimo patikrinimą, remdamasis „Fairown“ pateikta ataskaita. Trečiosios šalies patikrinimo išlaidas apmoka Klientas. Nepaisant to, kas pirmiau išdėstyta, Klientas turi teisę pateikti skundą.


 • Kas gali naudotis mūsų Platforma ir Paslaugomis?

  Mūsų Platforma ir Paslaugomis gali naudotis asmenys, sulaukę 18 metų amžiaus.


 • Nuosavybės teisės / intelektinės nuosavybės teisės

  Šioje internetinėje svetainėje ir bet kurioje kitoje „Fairown“ priklausančioje, valdomoje, licencijuotoje ar kontroliuojamoje interneto svetainėje esanti medžiaga ir turinys (toliau – „Turinys“) nuosavybės teise priklauso „Fairown“ arba šaliai, kuri mums pateikė Turinį. „Fairown“ arba minėtoji šalis pasilieka visas su Turiniu susijusias teises, išsaugo nuosavybės teisę ir interesą. Todėl Turinio negalima kopijuoti, platinti, pakartotinai skelbti, įkelti, paskelbti ar perduoti be išankstinio rašytinio „Fairown“ sutikimo, išskyrus Turinio kopijų spausdinimą tik asmeniniam naudojimui.


 • Prekių ženklai

  Interneto svetainėje pateikiami prekių ženklai ir logotipai (toliau kartu – „Ženklai“) yra „Fairown“ arba šalies, kuri mums pateikė šiuos Ženklus, nuosavybė. „Fairown“ arba minėtoji šalis pasilieka visas su tokiais Ženklais susijusias teises. Pasirašius sutartį ar suteikus prieigą prie šios interneto svetainės, Jums nesuteikiamos jokios teisės į minėtus Ženklus.


 • Teisė atsisakyti sutarties

  Klientas turi teisę atsisakyti Prenumeratos programos per 14 dienų nuo prisijungimo prie jos, nepriklausomai nuo teisės atsisakyti Pardavimo sutarties. Norėdamas pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, Klientas grąžina Produktą arba sumoka už Produktą ir išsiunčia pranešimą pagal Bendrųjų sąlygų nurodymus. Klientas gauna koreguotą sąskaitą–faktūrą, kurioje nurodoma, kad Produktas buvo įsigytas iš Pardavėjo be Prenumeratos programos. Prenumeratos programos atsisakymas prilygsta Pirkimo išsimokėtinai paskolos sutarties, sudarytos su „Inbank“ dėl Prenumeratos programos išlaidų, atsisakymu.


 • Skundai

  Klientas gali pateikti skundą dėl Paslaugų atnaujinimo ir vykdymo. Pageidaujama skundo pateikimo forma yra el. laiškas, siunčiamas el. paštu [email protected].


  Skundo tekste trumpai nurodomas skundo dalykas ir pasiūlymas dėl jo nagrinėjimo, Kliento vardas, pavardė, korespondencijos adresas ir el. pašto adresas.

  Kliento gali būti paprašyta užpildyti duomenis, reikalingus skundui tinkamai išnagrinėti.

  „Fairown“ atsako į skundą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo ar papildomų duomenų gavimo.


 • Neteisminis ginčų sprendimas

  Pasibaigus skundo nagrinėjimo procesui, Klientas turi teisę inicijuoti neteisminį skundų nagrinėjimą ir reikalavimų pareiškimą. Klientas gali pateikti pretenziją:


  1. Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu [email protected], telefonu +370 5 262 67 51 arba interneto svetainėje www.vvtat.lt) arba

  2. užpildęs paraiškos formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.


 • Baigiamosios nuostatos

 • „Fairown“ turi teisę vienašališkai iš dalies pakeisti Sąlygas. „Fairown“ informuoja Klientą apie pakeistas Sąlygas el. laišku, kuris siunčiamas Kliento nurodytu el. pašto adresu. Pakeistos Sąlygos įsigalioja

  „Fairown“ nurodytą dieną, nebent Klientas per 30 dienų nuo pranešimo apie pakeitimus atsisako Sąlygų. Klientas gali atsisakyti Sąlygų el. paštu, [email protected].

  Taikytina Lietuvos teisė.


  Šios sąlygos įsigalioja 2023-03-28